หน้าหลักวิธีการทำโฟโต้บุ๊คดาส์วโหลดโปรแกรมส่งไฟล์งานติดต่อเรา
 
Soft Cover
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 inch (Portrait)
40 pages
530.-
9 Baht / Pages
   6 x 8 inch (Landscape)
40 pages
530.-
9 Baht / Pages
   8 x 8 inch (Square)
40 pages
790.-
14 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Landscape)
40 pages
790.-
14 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Portrait)
40 pages
790.-
14 Baht / Pages
You can print at 40 - 300 pages
Hard Cover
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 inch (Portrait)
40 pages
780.-
9 Baht / Pages
   6 x 8 inch (Landscape)
40 pages
780.-
9 Baht / Pages
   8 x 8 inch (Square)
40 pages
1,090.-
14 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Landscape)
40 pages
1,140.-
14 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Portrait)
40 pages
1,140.-
14 Baht / Pages
You can print at 40 - 100 pages
Keyhole
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 6 inch (Square)
24 pages
500.-
15 Baht / Pages
   297 x 210 mm. (Landscape)
24 pages
850.-
31 Baht / Pages
  12 x 12 inch (Square)
24 pages
1,200.-
37 Baht / Pages
You can print at 24 - 50 pages
ฺีButterfly
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 inch (Landscape)
24 pages
980.-
28 Baht / Pages
   6 x 8 inch (Portrait)
24 pages
980.-
28 Baht / Pages
   8 x 8 inch (Square)
24 pages
1,460.-
40 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Landscape)
24 pages
1,700.-
50 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Portrait)
24 pages
1,700.-
50 Baht / Pages
   10 x 10 inch (Square)
24 pages
2,160.-
65 Baht / Pages
   420 x 297 mm. (Landscape)
24 pages
3,100.-
100 Baht / Pages
   420 x 297 mm. (Portrait)
24 pages
3,100.-
100 Baht / Pages
You can print at 24 - 40 pages
ฺีWire Bound
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 inch (Landscape)
24 pages
550.-
7 Baht / Pages
   6 x 8 inch (Portrait)
24 pages
550.-
7 Baht / Pages
   210 x 210 mm. (Square)
24 pages
820.-
13 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Landscape)
24 pages
820.-
13 Baht / Pages
   8.5 x 11 inch (Portrait)
24 pages
820.-
13 Baht / Pages
   300 x 300 mm. (Square)
24 pages
1,180.-
27 Baht / Pages
   410 x 290 mm. (Landscape)
24 pages
1,180.-
27 Baht / Pages
You can print at 24 - 100 pages
    Photobooks Style
       โฟโต้บุ๊คปกอ่อน-ใสกาว
       โฟโต้บุ๊คปกแข็ง-จั่วปัง
       โฟโต้บุ๊คแบบปีกผีเสื้อ
       โฟโต้บุ๊คแบบร้อยห่วง
เลข Job
 
ชื่อ Job
 
จำนวนเงิน
 
 
ไม่ใส่คอมม่าหรือเว้นวรรค
 
   
 
 
Soontorn Film Co., Ltd. 13/11-15 Soi watprayayang, Rama6 Rd., Rajtaevee, Bangkok 10400 THAILAND
Tel. (662)-216-2760 Fax: (662)-216-2769 All right reserved - Soontornfilm Company Limited.