หน้าหลักวิธีการทำโฟโต้บุ๊คดาส์วโหลดโปรแกรมส่งไฟล์งานติดต่อเรา
 
 
         How to upload file? If the photo book, card and calendar were created by My Photo Creation software, we suggest to upload file to us via internet by hit "send file to iPhotobooks" at the top right corner. After that follow the instruction. For other jobs such as digital printing or ink jet printing, you have many ways to send them to us as below details.
................................................................................................................................................................
This way can send maximum size 100MB. And please compress the file to .zip, .rar, .sit before sending.
................................................................................................................................................................
2. E-mail
You can send your file to us via e-mail : [email protected] This way should not send the big file and the maximum size is not over 20 MB.
................................................................................................................................................................
3. FTP server
If your files are big size, please send to our FTP server. You can send 1GB file, and timing of uploading is depend on the speed of your internet.
................................................................................................................................................................
4. Free file hosting
You can upload your file to free website, and please don't forget to inform us the link to download your file. [email protected]
................................................................................................................................................................
5. Messenger
We have many messengers to pick up your files, just only call and tell us the place to go.
................................................................................................................................................................
6. EMS
The last way is to send us by mailing (Post Office) to below address
13/11-15 Soi 17, Rama 6 Rd., Rajchatavee, Bangkok 10400 Thailand
    Photobooks Style
       โฟโต้บุ๊คปกอ่อน-ใสกาว
       โฟโต้บุ๊คปกแข็ง-จั่วปัง
       โฟโต้บุ๊คแบบปีกผีเสื้อ
       โฟโต้บุ๊คแบบร้อยห่วง
เลข Job
 
ชื่อ Job
 
จำนวนเงิน
 
 
ไม่ใส่คอมม่าหรือเว้นวรรค
 
   
 
 
Soontorn Film Co., Ltd. 13/11-15 Soi watprayayang, Rama6 Rd., Rajtaevee, Bangkok 10400 THAILAND
Tel. (662)-216-2760 Fax: (662)-216-2769 All right reserved - Soontornfilm Company Limited.